Standardy Ochrony Małoletnich

Drodzy Rodzice, 

dnia 15 lutego 2024 r. w życie weszła Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).  Zgodnie z w/w Ustawą w przedszkolu zostały wprowadzone STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH. 
Czym są owe Standardy? To zasady, które pomagają tworzyć bezpieczną i przyjazną placówkę. To specjalny dokument stworzony dla ochrony wszystkich dzieci przed krzywdzeniem – zawarte w nim są procedury, zasady,  dzięki którym każde dziecko może czuć się bezpiecznie. 

Standardy określają: 

  • procedury interwencji, 
  • działania profilaktyczne, 
  • działania edukacyjne, 
  • zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji, gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku.

Dobro i bezpieczeństwo dzieci w naszym przedszkolu zawsze były i są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola. Pracownicy traktują dzieci z szacunkiem oraz z uwzględnieniem ich potrzeb. Realizując zadania przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
Załącznik nr 1 – Zasady ochrony i publikacji wizerunku i danych osobowych dzieci
Załącznik nr 2 – Procedury podejmowania interwencji