Organizacja Przedszkola

Godziny otwarcia przedszkola

Przedszkole, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców, czynne jest przez cały rok kalendarzowy (lipiec i sierpień także) od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 6:30 – 17:00 (na prośbę rodziców godziny otwarcia mogą ulec zmianie)

GODZINY OTWARCIA PRZEDSZKOLA DOSTOSOWANE DO POTRZEB RODZICÓW

Liczebność grup

W celu lepszej realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych dzieci oraz możliwości indywidualnego podejścia do każdego z wychowanków zapewniamy małą liczebność grup zróżnicowanych wiekowo (grupa 3-latków, 4-latków, 5-latków, 6-latków).

Dodatkowo, aby zapewnić jeszcze lepszą opiekę wszystkim dzieciom zatrudniona jest pomoc nauczyciela w każdej grupie.

MAŁE GRUPY ZRÓŻNICOWANE WIEKOWO

Czas wolny

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy nauką a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się przez dzieci własną inicjatywą i dokonywaniem wolnych wyborów. Dzieci korzystają wówczas z naszych świetnie wyposażonych sal zabaw lub spędzają czas na świeżym powietrzu na naszym prywatnym placu zabaw.

Zapewniamy także:

  • spacery – kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwiają dzieci na piękno i bogactwo otaczającej natury. Ponadto, dzięki wężowi spacerowemu i kamizelkom odblaskowym każde dziecko może czuć się bezpiecznie i komfortowo na spacerze.
  • wypoczynek – we wszystkich grupach po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas na relaks i odpoczynek. Dzieciom z najmłodszej grupy zapewniamy możliwość skorzystania z poobiedniego odpoczynku na leżakach. Dzieci, które nie mają ochoty, nie są do tego zmuszane.