Multimedialne Przedszkole

Okres największego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego to wiek od 3 do 6 lat. W tym czasie najbardziej intensywnie rozwijają się u dzieci procesy poznawcze takie jak: pamięć, uwaga, myślenie. W trosce o optymalny rozwój tych funkcji, w naszym przedszkolu wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji, a mianowicie tablicę interaktywną.

Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych. Prawidłowe zapoznanie dziecka z aspektami multimediów jest bowiem nieodzownym elementem współczesnej edukacji.

Tablica interaktywna wykorzystywana jest podczas zajęć dydaktycznych. Dysponuje ona wieloma funkcjami, których nie posiadają żadne inne środki edukacyjne. Jest nieoceniona w pracy z dzieckiem. Pozwala dzieciom poznać to, czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć, słuch muzyczny i fonematyczny. Każdy wykorzystywany przez nas program multimedialny dostarcza dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych jak i wizualnych. Dzięki pracy z tablica interaktywną dzieci mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach badawczych i eksperymentach.

Tablica interaktywna współpracuje z komputerem i i z wysokiej klasy projektorem multimedialnym. Projektor ze względu na swoje właściwości konstrukcyjne nie stwarza najmniejszego zagrożenia dla narządów wzroku. Sama tablica działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą pisaka. Jego najbardziej istotną cechą jest pełna interakcja z dzieckiem. Maluch może pisać, rysować, malować, zaznaczać, podkreślać, na każdym wyświetlonym na ekranie obrazie. Dzięki temu, iż może się bawić, przyswaja wiedzę bez przekonania, że zajęcia są monotonne i nieciekawe.

Metodą wychowania i nauczania w naszym przedszkolu jest zabawa – praca z tablicą interaktywną umożliwia i zaspakaja tę potrzebę, gdyż oprócz wartości edukacyjnych daje ona dzieciom możliwość aktywnej rozrywki.