Zapisy

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 2,5 lat – w tym przypadku najlepiej skontaktować się z dyrektorem przedszkola.

Zasady rekrutacji:

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie „Karty zapisu dziecka”, obowiązującej przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są przez cały rok kalendarzowy w ramach wolnych miejsc.