Zapisy

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

Zasady rekrutacji:

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie „Karty zapisu dziecka”, obowiązującej przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są przez cały rok kalendarzowy w ramach wolnych miejsc.