Zapisy

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

Zasady rekrutacji: podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA do Niepublicznego Przedszkola „Kubusiowa Kraina” w Pruchnej.  O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są przez cały rok kalendarzowy w ramach wolnych miejsc.

KARTA ZGŁOSZENIA
Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH
Załącznik nr 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH