Cennik

Cennik

Oprócz opłaty za żywienie (informacja o opłatach za żywienie dostępna jest pod linkiem Posiłki) obowiązuje opłata związana z opieką i wychowaniem dziecka w przedszkolu, tzw. „czesne”. Wysokość czesnego, płatnego do 7-go dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury uzależniona jest od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu: 

Liczba godzin pobytu  dziecka w przedszkolu

Cena

do 6 godzin

240zł

do 7 godzin

270zł

do 8 godzin

300zł

do 9 godzin

330zł

do 10 godzin

360zł

do 11 godzin

390zł

 

 

 

ZNIŻKA DLA RODZEŃSTWA – opłata za drugie i kolejne dziecko pomniejszona jest o 20%