Cennik

Cennik

Oprócz opłaty za żywienie (Informacje o kwocie dostępne są na stronie Posiłki) obowiązuje opłata związana z opieką i wychowaniem dziecka w przedszkolu. Cena czesnego jest uzależnione od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu:

Liczba godzin pobytu 
dziecka w przedszkolu

Cena

do 6 godzin

210zł

do 7 godzin

240zł

do 8 godzin

270zł

do 9 godzin

300zł

do 10 godzin

330zł

do 11 godzin

360zł

do 12 godzin

390zł

ZNIŻKA DLA RODZEŃSTWA  – drugie dziecko i kolejne – czesne pomniejszone o 30%