Cennik

Cennik

Oprócz opłaty za żywienie (informacja o opłatach za żywienie dostępna jest pod linkiem Posiłki) obowiązuje opłata związana z opieką i wychowaniem dziecka w przedszkolu, tzw. „czesne”. Wysokość czesnego, płatnego do 7-go dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury uzależniona jest od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Obecnie godzina pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 55,00zł/miesiąc. 

ZNIŻKA DLA RODZEŃSTWA – opłata za drugie i kolejne dziecko pomniejszona jest o 20%