O nas

Nasze cele

Głównym celem naszego przedszkola jest realizacja zadań określonych w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

REAZLIUJEMY ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIETY

Przedszkole tak więc:

 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka
 • zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji
 • umożliwia dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowuje ich do nauki w szkole
 • udziela dzieciom pomocy psychologicznej – pedagogicznej
 • uczy języka angielskiego

Wizja przedszkola

 • w naszym przedszkolu każde dziecko jest wyjątkowe i kochane
 • pragniemy nauczyć nasze pociechy wiary we własne możliwości, rozwinąć w nich optymizm i poczucie własnej wartości
 • tworzymy dzieciom okazje do budowania konstruktywnych więzi i nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami
 • zachęcamy dzieci do swobodnego wyrażania próśb i oczekiwań, wspieramy w dążeniu do posiadania własnego zdania na każdy temat
 • uczymy jak radzić sobie w różnych sytuacjach 
 • obserwujemy dzieci i pomagamy rozwijać ich zainteresowania i talenty
 • uczymy życzliwości, empatii opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek
 • wspieramy dzieci w ich dążeniu do samodzielności, szanujemy ich autonomię
 • zachęcamy rodziców do współpracy w celu ujednolicenia naszych oddziaływań wychowawczych
 • staramy się wspierać rodziców, pomagać im rozwiązywać problemy wychowawcze
 • nasze oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach, dążąc jednocześnie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z dziećmi
 • nasza wykwalifikowana kadra pedagogiczna, nowoczesny sprzęt, multimedia i innowacyjne metody pracy zapewniają dzieciom edukację na najwyższym poziomie