Załącznik nr 2 – Procedury podejmowania interwencji