Aktualność

Informacja

Dodano:
Drodzy Rodzice,
 
prosimy o zapoznanie się z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2021, poz. 561).
Z poważaniem,
Halina Dziadek-Zachorek
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Kubusiowa Kraina” w Pruchnej