Galeria

Projekt edukacyjny „Klub zdrowego przedszkolaka”

Dodano:

Projekt edukacyjny „Klub zdrowego przedszkolaka” realizowany jest w grupie 3,4-latków. Działania kierowane do dzieci mają na celu wzbogacenie ich wiedzy z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno- zdrowotnych. W trakcie zajęć będziemy promować zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, higienę rąk, a także zwrócimy uwagę na szkodliwość promieniowania słonecznego czy emisji dymów 🙂