Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH